Algemene voorwaarden

Huurvoorwaarden Akkerdaas Tweewielers
Artikel 1. HUURSOM
De huursom wordt bepaald aan de hand van de verhuur geldende tarieven.
Artikel 2. BETALING
a. De huursom alsmede alle andere verschuldigde bedragen zoals in de (af- )rekening opgenomen dienen aan
verhuurders adres te worden voldaan.
b. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de gehuurde object(en), of deze eerder
dan de genoemde datum terugbrengt blijft de volle huur gelden.
Artikel 3. HUURPERIODE
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract
vermeld.
b. Verlenging van de huurperiode kan enkel plaats vinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de daarvoor
geldende tarieven.
c. De/het gehuurde object(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op de in het
contract vermelde datum van inlevering.
d. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de
object(en) niet op tijd op het adres van verhuurder is/zijn ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat het
object(en) wordt (worden) ingeleverd.
e. De verhuurder heeft te allen tijde het recht om de huurovereenkomst te ontbinden. Deze bevoegdheid heeft de
verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.
Artikel 4. GEBRUIK
a. Een object mag niet meer personen vervoeren dan de voorziene zitplaatsen. De/het object(en) moet(en) bij
verhuurder schoon worden ingeleverd in de staat waarin het object(en) gehuurde werd(en) ontvangen. Bij nietnakoming
van deze verplichting kunnen de schoonmaak kosten in rekening worden gebracht, met een minimum
van € 10,-
b. De huurder dient goed voor het gehuurde object(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen
tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
c. De/het gehuurde object(en) mag/mogen in elk geval niet gebruikt worden in de duinen en op het strand.
M.u.v. bolderwagens.
Artikel 5. KOSTEN, SCHADE, VERLIES EN DIEFSTAL
a. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de/het object(en) of onderdelen daarvan. De
eventuele kosten die hieraan verbonden zijn worden door verhuurder vastgesteld tegen de normale normen.
b. Bij diefstal is de huurder volledig aansprakelijk voor het betalen van de schade. Verhuurder stelt de schade vast naar
aanleiding van de dagwaarde van het gehuurde object. Deze zijn door verhuurder naar normale normen worden
vastgesteld. Een lijst met de vastgestelde dagwaarde is beschikbaar bij Akkerdaas Tweewielers Domburg. B.V. De
objecten zijn niet verzekerd tegen aansprakelijkheid of casco- schade. Bij diefstal dient de huurder proces verbaal van
diefstalaangifte te doen van het gestolen object.
Artikel 6. GARANTIEFONDS
Bij deelname aan het garantiefonds van verhuurder vervallen de kosten genoemd in artikel 5. Het eigen risico van de
huurder is in dit geval € 25,- per fiets/bolderwagen, € 50,- voor een elektrische fiets/ATB of € 100,- voor (e)tandems en (e)
bakfietsen. Het garantiefonds vergoedt de schade niet:
a. Als er schade is door opzet en/of al dan niet roekeloosheid.
b. Indien de huurder van het object in geval van diefstal geen passende sleutel voor het object heeft en er geen procesverbaal
van diefstalaangifte kan worden overlegd.
Artikel 7. GEBREKEN AAN DE FIETS EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUURDER
a. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of diefstal van andermans eigendommen door het
gebruik van de gehuurde objecten.
b. Bij kosten voorkomend uit schade, ongevallen of letsel wat is opgelopen tijdens gebruik van de gehuurde objecten
kan er op geen enkele wijze kosten worden verhaald op de verhuurder. Ook niet als dit voorkomend is uit een
eventueel mankement
van het gehuurde object. De huurder draagt ook ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die aan derden
wordt toegebracht.
Artikel 8. MANKEMENTEN EN BIJBEHORENDE KOSTEN
Bij mankementen aan de/het gehuurde object(en) tijdens de huurperiode dient u te allen tijde contact op te nemen met
de verhuurder. Indien de huurder zonder medeweten van de verhuurder kosten maakt aan het gehuurde object
zijn alle kosten daarvoor voor de huurder.
Artikel 9. OPENINGSTIJDEN EN CONTACT
Domburg: tel.: +31 (0)118581105. Openingstijden (Juni t/m September) maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:30.
Zondag 10:00 - 17:30 uur.
Openingstijden (Oktober t/m Mei) maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:30 uur. Zondag gesloten
Zoutelande: tel.: +31 (0)118856638. Openingstijden maandag t/m zaterdag 09:00 - 17:30. Zondag gesloten


TerugOpeningstijden

Zoutelande

Maandag:  09:00 - 17:30
Dinsdag:  09:00 - 17:30
Woensdag:  09:00 - 17:30
Donderdag:  09:00 - 17:30
Vrijdag:  09:00 - 17:30
Zaterdag:  09:00 - 17:30
Zondag:  Gesloten
 
Wilt u fietsen huren op zondag? U kunt de fietsen op zaterdag vanaf 16:00 uur bij ons ophalen!

Domburg

Maandag:  9:00 - 17:30
Dinsdag:  9:00 - 17:30
Woensdag:  9:00 - 17:30
Donderdag:  9:00 - 17:30
Vrijdag:  9:00 - 17:30
Zaterdag:  9:00 - 17:30
Zondag:  10:00 - 17:30
 Facebook